logotyprad

Hem Bildelar Pick and Pay Om oss Kontakt
 

Återvinning

ategvinning

Idag återvinns ca 95 % av bilens vikt. Det rör sig i huvudsak om metaller

som stål, järn, koppar, aluminium och magnesium som sorteras ut

och blir till ny ”råvara”. THOMASSONS.NU är en viktig del i kretsloppet.

 

Så här går det till......

 

Återanvändning

Den viktigaste delen av återvinningen består av återanvändning

d v s då kunder väljer att reparera bilar med våra begagnade

kvalitetstestade delar. Ett ekonomiskt sätt att spara både energi och råvaror

 

Miljöbehandling

Vid demonteringen kvalitetstestar vi de återanvändbara delarna.

Sedan dräneras bilen, vilket innebär att den töms på vätskor

som olja, spolarvätska, bromsvätska, drivmedel, glykol och köldmedia.

Därefter demonteras batteri, balansvikter och komponenter

som innehåller kvicksilver och bly. Batterier och bly

återvinns medan komponenter som innehåller kvicksilver

skickas till destruktion eller kontrollerad deponi.

Vätskor som inte kan återanvändas sänds för energiutvinning

till RECI Industri (Stena Recycling) som har tillstånd för detta.

 

Demontering - försäljning

Sedan vidtar demontering av katalysatorer, däck och andra komponenter

som kan återanvändas. Kvalitetskontrollerade delar läggs på lager för att så

småningom säljas. Lagret är datoriserat med fakta

och ursprung för varje ingående komponent så att kunden får exakt rätt artikel.


Fragmentering

Det som är kvar efter dränering och demontering pressas

ihop och förs sedan med lastbil till Stena Recycling,

där fragmentering sker d v s den pressade bilen hackas sönder till småbitar.

Magneter, luftströmmar, vattenbad och manuell sortering skiljer de olika

materialen åt och skiljer också det som inte går att återvinna från metallerna.

Efter detta återstår smältugnar för metallerna och en återgång till ursprunglig råvara.

 

Så är kretsloppet slutet.....

 

hej

 

THOMASSONS.NU, Lagergatan 24, 254 64 Helsingborg, Orgnr 556592-3850, post (at) thomassons.nu, tel: 042-16 82 80, fax: 042-37 90 82

                                                                          Öppet vardagar 08.00 - 17.00